Prvi ESD Modul 1 ispunio je očekivanja!

Prvi ESD Modul 1 (Što su klimatske promjene i kako će utjecati na mene?) projekta AccESD održan je 10. listopada 2022. u Wespa Spacesu u Zagrebu (Hrvatska). Glavni organizatori bili su Aktivni Građani i Akcelerator za održivo društvo (ACC) koji su predstavili kako klimatske promjene utječu na današnje društvo. S druge strane, sudionici koji su predstavljali projektne partnere aktivno su doprinijeli radionici kroz interakciju i razmjenu ideja, koncepata i iskustava što je dodatno razvilo raspravu. Tijekom radionice sudionici su jačali međusobne odnose kroz igre upoznavanja popularno zvane icebrekeri, koristili interaktivni online alat za rješavanje kviza i interaktivno sudjelovali u radnim grupama. Zanimljivo je da su sudionici otkrili takozvani kayaktivizam kao korisnu sportsku aktivnost u borbi protiv klimatskih promjena u lokalnoj zajednici. Na kraju radionice, sudionici su ispunili evaluacijski obrazac koji će dodatno pomoći u organizaciji nadolazećeg ESD Modula 2 – Što je uzrok klimatskih promjena?. S obzirom da su četiri od pet partnera prvi put uključeni u Erasmus+ sport projekte, ovaj događaj je svojevrsni uspjeh partnera za međunarodnu suradnju u području sporta.

Sljedeća radionica održat će se u Budimpešti (Mađarska), a domaćin će biti partneri BAIS. BAIS (Budapest Association for International Sport) je vrijedan partner koji će pružiti svoje stručno znanje o ovoj temi i svi se veselimo ovom susretu.

The first ESD Module 1 fulfilled expectations!

The very first ESD Module 1 (What is climate change and how will it affect me?) of the AccESD project was held on 10 October 2022 in Wespa Spaces in Zagreb (Croatia). The main organisers were Active Citizens and Sustainable Society Accelerator (ACC) who presented latest updates on how climate change affects today’s society. On the other hand, participants representing project partners actively contributed to the workshop through interaction and exchange of ideas, concepts and experiences which furtherly developed discussion. During the workshop, participants strengthened relationships with each other through icebreakers, used interactive online tool for taking a quiz and interact in work groups. Interestingly, participants discovered kayaktivism as a useful activity to tackle climate change in local community. At the end of the workshop, participants filled the evaluation form which will further support organisation of the upcoming ESD Module 2 – What’s the cause of climate change?

Given the fact that four out of five participating partners are newcomers, this event is a valuable milestone for international cooperation in the field of sport. 

The next workshop will be held in Budapest (Hungary) and host by BAIS partners. BAIS (Budapest Association for International Sport) is a worthy partner who will provide their expertise on this topic and we all look forward to this meeting.

Kick-off sastanak pokrenuo je projekt AccESD

Dana 18. rujna 2022. održan je uvodni sastanak kojim je iniciran početak Erasmus+ Sport projekta Accelerating Education on Sustainable Development – Accelerating Education on Sustainable Development – AccESD.

Sudionici sastanka bili su predstavnici svakog od partnera na projektu: Akcelerator za održivo društvo (ACC), Aktivni građani (AC), Budapest Association for International Sports (BAIS), Kajakaško društvo Brkati Som (KDBS) i KKK Mladost (Mladost). Tijekom sastanka partneri su se upoznali s upravljanjem projekta, administracijom, koordinacijom, komunikacijom i financijama. Svaki projektni partner izrazio je zahvalnost na sudjelovanju u projektu i veseli se nadolazećim aktivnostima. Nadolazeća projektna aktivnost je ESD Modul 1 u Zagrebu, gdje je domaćin organizacija Aktivni građani. Ovo će biti prvi modul obuke u projektu gdje će sudionici naučiti “Što su klimatske promjene i kako će utjecati na mene?”.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije u sklopu Erasmus+ sport programa u iznosu od 60.000 EUR. Projekt AccESD započeo je u lipnju 2022. Akcelerator održivog društva (ACC) ima za cilj ubrzati provedbu UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDGs) uspostavom suradničke mreže masovnih sportskih klubova i organizacija civilnog društva aktivnih na području održivog razvoja. Zajedno su u većoj mogućnosti doprinijeti Europskom klimatskom paktu koji je inicijativa na razini EU-a koja poziva ljude, zajednice i organizacije da sudjeluju u klimatskim akcijama i izgrade zeleniju Europu. Ovaj projekt otključava golemi neiskorišteni potencijal sportskih klubova na lokalnoj razini za doprinos održivom razvoju u lokalnim zajednicama. Projekt AccESD pridonosi izgradnji kapaciteta sportskih klubova na lokalnoj razini za transnacionalni i međusektorski rad u području održivog razvoja. Konkretnije, projekt AccESD omogućuje članovima osoblja u sportskim klubovima da steknu vrijednosti, znanja i vještine potrebne za oblikovanje svoje organizacije i njezinih aktivnosti na održiv način kroz obrazovni proces koji uključuje organiziranje lokalnih akcija kao sredstva multipliciranja učenja za transformaciju unutar lokalne zajednice. Edukacija djelatnika sportskih klubova dopunjena je lokalnim akcijama koje sportski klubovi organiziraju za građane u svojim lokalnim zajednicama. Cilj je promicati održive prakse u lokalnoj zajednici, a u isto vrijeme promicati zdravstveno usmjernu tjelesnu aktivnost i socijalnu uključenost ugroženih građana, te učiniti sportske klubove atraktivnijim i prepoznatijim po dobrom radu u lokalnoj zajednici.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.